Както можеше да се очаква Европейската комисия (ЕК) сви прогнозите си за ръст на БВП на България за 2023-а. Според информация разпространена от Министерството на финансите очакванията за 2023 г. са понижени от 2,3 % на 1,1 %. За 2024 г. ЕК очаква ускорение на растежа на БВП до 2,4 %.

Повишението на цените и на лихвените проценти ще потисне растежа на потреблението на домакинствата през втората половина на 2022 г. и през 2023 година. В същото време се очаква стабилно нарастване на инвестициите през 2023 и 2024 г. подкрепено от европейските фондове и средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост. Растежът на износа ще се забави значително през 2023 г. и ще се ускори през 2024 г. в синхрон с външното търсене.

Очакванията на ЕК са средногодишната инфлация според ХИПЦ постепенно да се понижи от 12,8 % през 2022 г. до 7,4 % през 2023 г. и 3,2 % през 2024 година. Инфлацията при енергийните стоки ще се забави съществено, като се очаква те да имат отрицателен принос през втората половина на 2023 г., както и през 2024 г. Поскъпването при храните също ще се свие, но ще оказва влияние върху ценовите процеси в общественото хранене.

Инфлацията при услугите се очаква да продължи да се ускорява до края на 2022 г. под влияние на по-високите разходи за труд, след което също постепенно ще се забавя през следващите две години.

Според ЕК пазарът на труда остава затегнат, а нарастването на номиналните заплати от началото на годината е силно. Очаква се забавянето както на вътрешното, така и на външното търсене да потисне решенията за наемане на труд и да ограничи по-нататъшното бързо увеличение на заплатите. Номиналният растеж на компенсацията на един нает се очаква да се забави от 15,4 % през 2022 г. до 9 % през 2023 г. и 6,7 % през 2024 година.

Независимо, че според прогнозата на ЕК има увеличаване на очаквания ръст на БВП на страната ни за 2022-а с 0.3 процентни пункта - от 2.8% на 3.1%, което създава по-висока база за 2023-а, спадът и на очаквания ръст и на инфлацията за предстоящата година ограничава значително основните генератори за приходи в хазната. А това на свой ред прави доста рискови всички искания и на синдикати и на политически партии за допълнителни социални разходи (над тези, които вече са заложени) през 2023-а.  В този контекст най добрият вариант за фискалната устойчивост и консолидация наистина изглежда удължаването на действието на сегашния бюджет и през 2023-а поне докато няма редовно правителство.

ЕК прогнозира, че дефицитът на сектор "Държавно управление" ще се забави до 3,4 % от БВП през 2022 г. Мерките за смекчаване въздействието на високите енергийни цени се очаква да имат нетен бюджет ефект от 2 % от БВП през 2022 г. като те частично са финансирани чрез облагане на извънредните приходи на предприятията от енергийния сектор и фонд "Сигурност на електроенергийната система". Подобни мерки се очаква да бъдат продължени и през 2023 година.

До приемането на закон за бюджета за 2023 г., според ЕК, разходите ще следват тяхното месечно изпълнение от предходната година. В този контекст се прогнозира бюджетният дефицит през 2023 г. да спадне до 2,8 % от БВП и до 2,5 % през 2024 година. Това е обаче ако се запази сегашното ниво на разходи и не се добавят нови такива, които да превишават евентуалното увеличение на приходите.

Държавният дълг на България се очаква да спадне до 22,5% от БВП през 2022 г., а в следващите години да нарасне и да достигне 25,6 % през 2024 година.