Малките и средни предприятия са слабо информирани относно възможностите за работа със структурните фондове на ЕС.
Това показват резултатите от социологическо проучване на „Витоша рисърч" - „Българските малки и средни предприятия и участието им в усвояването на средствата от структурните фондове", представено в Министерството на икономиката и енергетиката.

45 на сто от анкетираните фирми са заявили, че са запознати в малка степен с възможностите за работа със структурните фондове, а 40.9 на сто, че изобщо не са запознати с тези възможности, съобщава News.bg.

Резултатите от проучването сочат още, че 35.4 на сто от запитаните фирми заявяват, че биха потърсили подкрепа през следващите три години за инвестиционните си проекти от европейските структурни фондове.

49.4 на сто от фирмите заявяват, че ще търсят финансова подкрепа за технологично обновление, 36.9 от малките и средни предприятия ще се възползват от структурните фондове за покриване на изискванията на ЕС.

В същото време 20.4 на сто от фирмите са готови да инвестират средствата от фондовете за иновационни проекти, 19.3 на сто за въвеждане на енергоспестяващи технологии и едва 14 на сто за модернизация на управлението на фирмата.

Данните от проучването сочат също така, че 27 на сто от малките и средни предприятия не са запознати с изискванията относно опазване на околната среда, управлението на качеството, вътрешната организация на производството и условията за безопасност на труда.

Всяка втора фирма не е запозната със сроковете за въвеждане на отделните изисквания на ЕС.

Според проучването между 10 и 23 на сто от анкетираните фирми покриват напълно европейските изисквания.

Въпреки че не покриват изискваният на ЕС, близо 70 на сто от малките и средни предприятия смятат, че ще устоят на конкурентния натиск от страна на общия европейски пазар.

Представеното проучване сочи, че проблемът с достъпа до финансиране е ключов за капацитета на малките и средни предприятия да усвояват структурните фондове, като достъпът до външно финансиране е критичното условие за усвояване на средствата.

От външното финансиране зависят и мащабите на иновационната дейност и растежа на фирмата.

Достъп до кредит през последните три години са имали 44 на сто от анкетираните български фирми, се каза още в проучването.

Около 37 на сто са ползвали търговски кредит през последните три години.Според изследването малкия и среден бизнес все още не разчита достатъчно на сектора на финансовото посредничество, а ползва главно собствени средства.

Резултатите показват още, че близо 60 на сто от бизнес плановете на фирмите са с хоризонт от една година, а едва 17 на сто са с хоризонт над 4 години и само 2 на сто - от 6 до 10 години.