На 3 декември Българската търговско промишлена палата ще раздаде своите награди в класациите си Топ 100 Български фирми за 2012 г., съобщи днес председателят на бизнес организацията Цветан Симеонов.

Класацията проследява динамиката на някои финансови показатели на 5860 фирми произвеждащо 76% от БВП на страната. Подредбата е съставена в три категории. Първата е по показателя изменение на нетните приходи от продажби, втората е за изменение печалбата на база 100 лв. собствен капитал. Последната класация отразява изменение на задълженията на фирмите, при условие, че те са реализирали печалба и ръст на приходите от продажби.

В първата категория прави впечатление, че класираните в Топ 100 фирми реализират ръст на нетните приходи от продажби средно със 170%., спрямо тези от класацията през 2011 г. В тази група присъстват най-много компании в сектор търговия следвани от индустрията, строителството и услугите.

Във втората категория по изменение на печалбата фирмите реализират среден размер на положителния си финансов резултат в размер на 830 хил. лв., като и тук в Топ 100 най-голям е броят на компаниите от търговията.

В подредбата по намаляване на задълженията компаниите в ТОП 100 са ги намалили средно с 55% за 2012 спрямо 2011 г, заяви председателят на БТПП Цветан Симеонов.

Преди да запознае журналистите с класацията Симеонов направи коментар, че през изминалия период (предишното правителство бел. р.) е имало сериозно забавяне по отношение на разплащането с фирмите, както по линия на ДДС, така и по плащанията на фактури издадени за извършването услуги и производство от страна на бизнеса за държавата. Той посочи, че в последните месеци тази тенденция се подобрява.