С най-висок коефициент на икономическа активност е регистрирана в областите София (столица) - 78.6%, следвана плътно "по петите" от Габрово - 73.5% и Перник - 72.1 на сто. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ), относно социално-икономическите характеристики на населението към 7 септември 2021 г., базирани на Преброяване 2021.

Средните брутни заплати за София, Габрово и Перник, според данните към юни 2022 г., очаквано се различават драстично и единствено в София тя е над средната за страната - 1 710 лева. Не е изненада, че най-високо е заплащането в столицата - 2 352 лева. Драстично по-ниски са средните брутни заплати в Перник - 1 297 лева. А в Габрово средното месечно възнаграждение преди данъци е 1 539 лева.

Според статистиката в страната живеят общо 2 835 000 икономически активни хора, които са на възраст между 15 и 64 навършени години.

Общината с едни от най-високите заплати у нас, до която всеки ден хиляди пътуват за работа (не е София)

Общината с едни от най-високите заплати у нас, до която всеки ден хиляди пътуват за работа (не е София)

Това е единствената община с две магистрали на територията си

Относителна мярка за степента на участие на населението в пазара на труда е именно коефициентът за икономическа активност. Той е изчислен като отношение на броя на икономически активните лица към населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години. Общо за страната коефициентът на икономическа активност e 69.7% (70.8% за мъжете и 68.5% за жените).

Снимка 593117

Източник: НСИ

Челната петица допълват Варна (71.8%) и Стара Загора (70.2%). Най-нисък е този показател в областите Кърджали - 54.1%, Силистра - 60.6%, и Сливен - 61.1%.