Градовете по Черноморието изпреварват София по отношение на новите жилищни сгради, отворили врати през първите три месеца на тази година. От общо 635 такива за цялата страна 85 с 350 жилища в тях са били в Бургас, а 82 с 537 жилища са били във Варна.

На трето място по отношение на новите завършени жилищни сгради е Пловдив със 77 броя и общо 408 апартамента, показват последните данни на Националния статистически институт.

За периода между януари и март във всички нови 635 сгради в страната има 2453 отделни жилища. Броят на първите се увеличава с 11,4% или с 65 броя, а на вторите - с 59,8% или с 918 броя.

Снимка 422645

Източник: НСИ

"От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2019 година със стоманобетонна конструкция са 77,2%, с тухлена - 19,7%, с друга - 1,9%, и с панелна - 1,2%", посочват от НСИ.

Данните показват, че най-голям относителен дял имат новопостроените къщи - 73,9%, при 16,5% за жилищните кооперации. Също така най-голям дял имат тристайните апартаменти (38%), следвани от двустайните (35,1%).

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 96.4 кв. м през първото тримесечие на 2018 година на 85 кв. м. през същото тримесечие на 2019 година.

Междувременно по предварителни данни през март месец индексът на продукцията в сектор "Строителство" остава без промяна. За отчетения период продукцията расте с 8,4% на годишна база.

Увеличение има при сградното строителство от 13,5%, а при гражданско/инженерното строителство то е от 1,6%.