Една полза от агресивното повишаване на лихвените проценти на на банките в световен мащаб 18 месеца е фактът, че има по-малко балони на жилищния пазар. Така поне смята швейцарската банка UBS.

Банката подготвя ежегоден глобален индекс UBS Global Real Estate Bubble Index за цените на жилищата и за риска от балон на недвижимите имоти. Последният излезе наскоро и според данните се установява, че цените на жилищата са силно надценени едва в два от 25-те най-големи финансови центъра в света. Това са Цюрих и Токио. За сравнение преди години, докладът сочи, че надценени жилищни имоти в девет града.

Терминът "балон" се отнася до значително и продължително надценяване на актив, чието съществуване не може да бъде доказано, освен ако не се спука. Типичните признаци включват сериозни разминавания на цените на имотите и наемите от местните доходи и дисбаланси в реалната икономика.

Неотдавна ви разказахме за Цюрих, където цените на недвижимите имоти се "напомпват" от големия интерес към покупки и наеми в швейцарския финансов център, стимулирано от наемане на работна ръка от големи компании, включително Google. Цените на апартаментите са се повишили с 5,8% през август на годишна база - това е най-голямото увеличение от 16 месеца.

Покупката недвижим имот на вторичния пазар в Цюрих сега струва над 50% повече от преди десетилетие в номинално изражение, сочи анализа на банката. Увеличаващият се брой хора с високи доходи и изключително ниски лихвени проценти са в основата на нарастващите цени. Пазарът определено е в зоната на риск от балон.

Дисбалансите на пазара на жилища в Токио също се увеличиха. Цените на недвижимите имоти се покачват почти непрекъснато в продължение на повече от две десетилетия, на фона на атрактивни условия за финансиране и заради нарастването на населението.

В топ десет на градовете с риск от имотни балони са още Маями, Мюнхен, Франкфурт, Хонконг, Торонто.

В Амстердам, Париж, Стокхолм рискът от подобно явление намалява, в сравнение с миналата година.

Интересна е и ситуацията във Варшава. Цените увеличиха с почти 40% в полската столица между 2012 и 2022 г. Градът привлече нови граждани както и инвеститори, които отдаваха под наем новите си жилища. Силни перспективи за заетост, разширение на метрото и модерни жилищни сгради направиха пазара много привлекателен. На фона на силно и постоянна инфлация, лихвените проценти по ипотечните кредити се повишиха, което намали и интереса на домакинствата за нови жилища. Това доведе до спад на цените, коригирани спрямо инфлацията, с около 10% в рамките на една година и насочи търсенето към сектора на наемите, при който се забелязва растеж.

Според доклада ниските лихвени проценти бяха в основата на покачването на цените на имотите на глобалните пазари през последното десетилетие, вдигайки цените на жилищата до шеметни висоти.

Но внезапният край на ниските лихвени проценти разтърси много жилищни пазари. От всички градове, включени в анализа, през изминалата година цените на жилищата, коригирани спрямо инфлацията, отбелязаха най-резкия спад от световната финансова криза през 2008 г.

Градовете, които са били класифицирани в зоната на риск от балон поне веднъж през последните три години, отбелязаха по-голям спад на средната цена на имотите.