Японската компания Honda Motor очаква по разчетите за текущата година продажбите на фирмата да нараснат с 5% и да достигнат рекордните 3,55 млн. автомобили.

Само в САЩ за 2006 г компанията ще продаде 1,51 млн.автомобила, а следващата година Honda Motor планира да достигне 1,56 млн. на американския пазар.

На европейския пазар са реализирани 310 000 автомобила, а плановете за 2007 г са за 350 000.

В Азия (без Япония) продажбите са 320 000 автомобила, за следващата година там се планира пазар за 360 000.

В рамките на фирмените планове и стратегията за развитие, в Япония ще бъде построен нов завод за производство на двигатели, инвестициите в който ще бъдат за над $211 млн.