Сезонно коригираният БВП нараства с 0,2% в еврозоната (EС 19) и с 0,3% в ЕС 28 през третото тримесечие на 2019 г. в сравнение с предходниото тримесечие, според предварителна експресна оценка публикувана от Еurostat - статистическата служба на Европейския съюз.

Икономиката на 19-те държави от валутния през периода юли - септември расте с 0,2% на тримесечна основа и с 1,1% спрямо аналогичното тримесечие на предходната година.

Осреднените прогнози на анализаторите бяха за тримесечен ръст от 0,1%, а динамиката на вторият показател съвпадна с очакванията.

Във второто тримесечие на 2019 г. БВП на еврозоната се увеличи с 0,2% на тримесечна основа и с 1,2% в годишно изражение.

Темповете на растеж на БВП на целия Европейски съюз през юли - септември се ускоряват на тримесечна база с 0,3% в сравнение с 0,2% през предходното тримесечие, а на годишна база остават без изменение - 1,7 на сто.

Статистическите данни показват, че ситуацията в еврозоната и ЕС като цяло в сегашния момент е по-добро отколкото в най-голямата икономика - Германия, която е близо до техническа рецесия.

БВП на Германия се сви с 0,1% през второто тримесечие на текущата година, а Бундесбанк предупреди за намаляване и през третото тримесечие, което означава влизане на страната в рецесия за първи път от 6 години.

Еврокомисията през юли влоши прогнозите си за растежа на БВП на еврозоната през 2020 г. от 1,5% до 1,4% и остави без промяна оценката си за 2019 г. - икономически растеж от 1,2 на сто.