Годишната инфлация за август спрямо същия месец на 2017 г. е 3.5%, показват данните на Националния статистически институт.

Покачването на потребителските цени август или месечната инфлация е 0.1%. Инфлацията от началото на годината (август 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 1.8%.

През август спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - цените остават на равнището от миналия месец;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.1%;
 • облекло и обувки - намаление с 3.8%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.4%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - намаление с 0.2%;
 • здравеопазване - увеличение с 0.1%;
 • транспорт - увеличение с 0.6%;
 • съобщения - увеличение с 0.3%;
 • развлечения и култура - увеличение с 0.5%;
 • образование - цените остават на равнището от миналия месец;
 • ресторанти и хотели - увеличение с 0.4%;
 • разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.6%.

Хармонизираният с ЕС индекс на потребителските цени за август спрямо юли е 100.3%, т.е. месечната инфлация е 0.3%. Инфлацията от началото на годината (август 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 2.8%, а годишната инфлация за август 2018 г. спрямо август 2017 г. е 3.7%.

Индексът на цените за малката кошница за август спрямо юли. е 99.9%, а от началото на годината (август 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 100.9%.

През август 2018 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - намаление с 0.2%; нехранителни стоки - намаление с 0.1%; услуги - увеличение с 0.2%.