Европейските държави са основен пазар за Великобритания. Значителна част от износа на Острова е за страни от Европейския съюз (ЕС), но скоро това може да се промени.

От финансовата компания Credit Suisse са направили карта, на която се вижда къде в съюза купуват най-много британски стоки.

Питите на мястото на всяка от страните отчитат общата парична стойност на британския износ, а процентът показва нейната стойност като част от брутния вътрешен продукт (БВП) на съответната държава.

Тъмната част на питата отчита дела на стоките, които са потребявани в дадената страна. Светлата част – този на продуктите реекспортират в друга държава.

Данните показват, че най-големите пазари за Великобритания в ЕС са Ирландия, Германия, Люксембург, Белгия, Холандия, Дания и Швеция.

От друга страна България е сред най-малките вносители на британски стоки, заедно с Словения, Литва, Латвия и Естония.

Снимка 248574

Източник: Credit Suisse