Сделките с недвижими имоти през второто тримесечие на 2017 г. са донесли разширяване на икономиката от 0.7%, изчисляват анализаторите на Райфайзен България. В периода до края на юни реалният ръст на брутния вътрешен продукт на България в реално изражение е бил 4.2% на годишна база. За цялата година се очаква увеличение от 4 процента.

От компонентите на БВП, крайното потребление нарасна с 4.1% на годишна база, а бруто капиталообразуването с 2.4% през тримесечието. От своя страна износът на стоки и услуги се увеличи с 6.3%, а вносът - с 5.7%.

През периода най-солиден принос за растежа на БВП имаше секторът на услугите (2.3 процента), следван от индустрията (1.2 процента) и селското стопанство (0.1 процента). Освен сделките с имоти, ръст записват финансовите и застрахователни дейности (0.4 процента), както и търговията и ремонтът на автомобили (също 0.4 процента).

"Картината на приносите на отделните групи услуги отразява случилото се в този сектор през второто тримесечие на годината - по-активни покупки на недвижими имоти и автомобили, поради ниските лихви по депозитите и кредитите, на фона на растящи работни заплати. Съответно на това развитие се наблюдаваше и ръст на кредитирането и финансовите дейности", казва Емил Калчев, икономически анализатор в банката.

Паричната статистика на БНБ отново отчeтe ръст на кредитите към бизнеса и домакинствата с общо 3.8% на годишна база към юли, което представлява растеж за десети пореден месец. В рамките на тази тенденция това бе третият най-висок ръст (4.3% за май и 4.0% за април 2017 г.). При кредитите към нефинансовите предприятия годишният ръст беше 2.8%, докато кредитите към домакинствата повишиха равнището си от юли миналата година с 5.5%.

"Депозитите през юли отново бележат годишен ръст - със 7.1%. При депозитите на домакинствата ръстът беше 5.6%, а тези на нефинансовите предприятия 10.6% - отново двуцифрен растеж под нивото от 10.0% за десети пореден месец. Последното сигнализира за това, че ръст на инвестициите в икономиката, движен от частните инвестиции, все още предстои, тъй като двуцифреният ръст на фирмените депозити говори за затруднен инвестиционен процес от страна на бизнес", каза още Емил Калчев.