Във връзка с изследване на „Менпауър България" със заглавие „Българските работодатели очакват стабилен темп за наемане през третото тримесечие на 2013 г.", публикувано на 11 юни, „КонтурГлобал Марица Изток 3" изразява своята категорична позиция, че не планира никакви съкращения на своя персонал и няма нищо общо с евентуални бъдещи промени в никоя минна компания в страната.

Причина за реакцията на компанията е следният параграф:

„Спадът в плановете за наемане в сектора минно дело може да бъде следствие от обявеното освобождаване на работници от енергийните компании Марица Изток 1 и Марица Изток 3," каза Надя Василева.

„КонтурГлобал Марица Изток 3" се свърза с г-жа Надя Василева, изпълнителен директор на „Менпауър България", за да изясни източника на това заключение. Двете организации се познават добре и имат отлични работни взаимоотношения. Изяснено бе, че основа за направеното заключение са непотвърдени медийни публикации.

„КонтурГлобал Марица Изток 3" реагира активно, защото темата е важна за нея като предпочитан работодател и защото темата е чувствителна за работещите в нея и в свързаните с бизнеса й компании-изпълнители. Темата е особено значима и за „Мини Марица-изток" - най-голямото въгледобивно предприятие в България и стратегически партньор на „КонтурГлобал" в България.

Нашите опасения са, че подобна неточна информация може да даде възможност за погрешно тълкуване и спекулативни внушения, нямащи нищо общо с действителността, като в същото време компрометира авторитета и задълбочения анализ на „Менпауър България" и би могла да навреди на репутацията на „КонтурГлобал Марица Изток 3".