Европейската комисия публикува своята Лятна икономическа прогноза за 2022 г., която като цяло не е (особено) оптимистична.

Военната агресия на Русия срещу Украйна продължава да оказва отрицателно въздействие върху икономиката на ЕС, като я тласка към по-нисък растеж и по-висока инфлация в сравнение с прогнозата от пролетта, се казва в коментар към прогнозата.

В (междинната) икономическа прогноза от лятото на 2022 г. се предвижда, че икономиката на ЕС като цяло ще нарасне с 2,7% през 2022 г. и с едва 1,5% през 2023 година. В еврозоната растежът се очаква да бъде 2,6% за 2022 г., като през 2023 г. ще се забави до 1,4%.

През 2022 г. средната годишна инфлация се очаква да достигне исторически върхови стойности от 7,6% в еврозоната и 8,3% в ЕС, след което очакванията са за понижение през 2023 г., съответно до 4% в еврозоната и 4,6% - за целия ЕС.

Много от рискове, свързани с прогнозата от пролетта на 2022 г., се реализираха. Нахлуването на Русия в Украйна оказа допълнителен натиск за повишаване на цените на енергията и хранителните стоки.

Продължаващото забавяне на растежа в САЩ е в допълнение към отрицателното икономическо въздействие на стриктната политика на Китай за нулево разпространение на Covid. Като цяло се очаква икономиката на ЕС да продължи да нараства, но със значително по-бавни темпове от очакваното в прогнозата от пролетта на 2022 г., посочват от ЕК.

Рекордно високата инфлация се очаква да се понижи през 2023 г.

Номиналната инфлация до юни достигна рекордно високи стойности, тъй като цените на енергоносителите и храните продължиха да растат, а ценовият натиск се разшири и обхвана и услугите и други стоки.

В еврозоната инфлацията нарасна силно през второто тримесечие на 2022 г. - от 7,4% през март (на годишна база), до ново рекордно равнище от 8,6% през юни. В ЕС увеличението беше още по-голямо, като инфлацията скочи с цял процентен пункт - от 7,8% през март, до 8,8% през май на годишна база.

Прогнозата за инфлацията сега бе значително повишена в сравнение с пролетната прогноза. Освен голямото нарастване на цените през второто тримесечие, се очаква допълнителното покачване на цените на природния газ в Европа да се отрази на потребителите и чрез цените на електроенергията.

Инфлацията се очаква да достигне най-високата си стойност от 8,4% на годишна база през третото тримесечие на 2022 г. в еврозоната, и след това да намалява стабилно до под 3% през последното тримесечие на 2023 г. - както в еврозоната, така и в ЕС.

В прогнозата на ЕК конкретно за България се казва, че изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост се очаква да бъде основният фактор за ускорения растеж на инвестициите както през 2022 г., така и през 2023 година.

Очаква се реалният брутен вътрешен продукт (БВП) на страната ни да нарасне с 2,8% през тази година и с 2,3% през 2023 година, т.е. прогнозата за следващата година е малко по-оптимистична от тази за ЕС като цяло.

Прогнозата на ЕК за средно годишната инфлация у нас, е за 12,5% за тази година, и 6,8% за следващата година, като и двете стойности са значително по-високи от стойностите на показателя за ЕС и еврозоната.