Международната рейтингова агенция Moody’s понижи прогнозата си за ръста на Брутния вътрешен продукт на Г 20 – групата на 20-те най-развити страни. Според новата оценка техните икономики ще нараснат през тази година с до 1,7%, а не с 1,9%, каквато беше предишната прогноза.

Актуализираната прогноза Moody’s за развиващите се страни също е коригирана надолу – от 4,4% до 4,2%.

„Световното възстановяване стана още по-слабо, а перспективите пред отделните страни остават различни и неравностойни, но като цяло са по-лоши от тези през предишните две десетилетия” отбелязва един от директорите на агенцията, Елeна Дагар, цитирана от rns.online.

Moody’s понижи и прогнозата си и за ръста на БВП на САЩ за 2016 г. – от 2,3% до 2 процента. Това се аргументира със слабото първо тримесечие, но агенцията предвижда ускоряването на икономическия растеж до 2,3% през 2017 година.

От агенцията отбелязват, че пазарът на труда и заплащането, растящите потребителски разходи и доверие, а така също и силният сектор на услугите, свидетелстват за устойчивостта на американската икономика.

Заедно това анализаторите на агенцията посочват слабостта на световното търсене и бизнес инвестиции като фактори, които  ще оказват негативно влияние върху американската икономика.

Moody's очаква Федералният резерв на САЩ да повиши своите основни лихвени ставки не повече от два пъти през тази година.