2 826 096 тона е произведената царевица за 2020 г. Това сочат данните при 100% реколтирани 572 417 хектара площи в страната. Засушаването повлия негативно на пролетните култури в Източна България и доведе до по-ранното узряване на царевицата и слънчогледа, което се отрази и върху добивите.

Средните добиви спрямо предходната година намаляват с 57% за област Варна, с над 56 % в област Шумен, с 51% в област Хасково, близо 48% в област Бургас и с 46% в област Добрич. По-високи добиви на царевица има в София област, като увеличението е близо 64%.

Средният добив на царевицата тази година е 494 кг/дка. За сравнение, през 2019 г. общото прибрано количество е било 3 118 160 тона и среден добив 684 кг/дка. 2 310 693 тона са количествата от царевица в страната, към края на ноември 2020 г.

Прибраната продукция от слънчоглед за 2020 г. Също намалява. Тя е 1 643 706 тона от общо 809 563 ха. Средният за страната добив е 203 кг/дка. За сравнение през 2019 г., общото прибрано количество е било 1 710 377 тона, при среден добив 230 кг/дка.

В процентово измерение средният добив спрямо предходната година е намалял с близо 41% за област Сливен, с 33 % за област Силистра, с 30% за област Ямбол, с 29 % за област Добрич, с 28 % за Бургас и с 26% за област Благоевград. По-високи добиви на слънчоглед има в област Перник с 53 %.

1 573 039 тона са запасите от маслодаен слънчоглед, към края на месец ноември 2020 г. Към декември 2019 г. те са били 1 314 721 тона, което е с 17 % по-малко спрямо сегашния момент.