Клиентите на "Газоснабдяване Русе" от индустрията, администрацията и домакинствата, спестиха общо 7 207 401 лева от разходите си за енергия през 2006 година, съобщават от "Овергаз".

Производствата, които замениха мазута с природен газ, икономисаха 2 712 624 лева. Обществено-административните и търговски обекти, които предпочетоха природния газ пред газьола, спестиха 2 845 733 лева, огромна част от тях - от общинските бюджети.

Домакинствата в дунавската столица, клиенти на "Газоснабдяване Русе", които преминаха от нафта и електрическа енергия (за отопление и готвене) на природен газ, икономисаха заедно 1 649 044 лева от домашните си бюджети.

Според специалистите от "Газоснабдяване Русе", дъщерното дружество на "Овергаз" в Русе, икономията е заради ниската цена на природния газ спрямо останалите енергоносители и заради високата ефективност на горивните инсталации на синьо гориво.

Освен това няма разходи за товаро-разтоварни работи, за подгряване и съхранение на течните горива и загуби от разливи на гориво.