Над 900 милиона тона храна се изхвърлят всяка година в глобален мащаб, предаде BBC. Според доклад на ООН 17 % от храната в магазините, домакинствата и ресторантите отива в кофата за боклук. Около 60% от тези отпадъци идват дома ни.

Всяка година, с такова количество храна, могат да бъдат натоварени 23 милиона камиона с вместимост 40 тона. Паркирани един зад друг всичките тези камиони могат да обиколят седем пъти земното кълбо.

Това е проблем, за който се смяташе, че се среща по-често в по-богатите държави - потребителите купуват повече, отколкото биха могли да консумират и съответно изхвърлят голяма част. Но изследването установи, че има "значителни хранителни отпадъци" навсякъде по света.

Хранителните отпадъци допринасят за около 10% от глобалните емисии на парникови газове, според изчисления на Междуправителствения панел по климатичните промени към ООН. Ако ги сложим в класация на страните, които са най-големи замърсители, отпадъците ще се наредят на трето място след Китай и САЩ.

Според неправителствената организация Project Drawdown проблемът с хранителните отпадъци е по-голям дори от замяна на двигателите с вътрешно горене с електромобили.

Някои правителства стимулират обществото да промени поведението по отношение на хранителните отпадъци. В Южна Корея компаниите за обработка на битови отпадъци таксуват домакинствата според теглото на хранителните им отпадъци.