Въздействието на пандемията върху световната икономика намалява. Услугите и трансграничните пътувания продължават да се възстановяват. Структурата на търсенето се измества от стоки към услуги, доближавайки се до предиковидната ситуация. Това се казва в експертен анализ на инвестиционната компания "Финам", касаещ основните перспективи на световната икономика през настоящата година.

В анализа конкретно се визират вижданията на експертите за развитието на водещите икономически процеси и пазари.

Икономиката на Китай (най-големият вносител на суровини) забавя растежа си до 5%, избягвайки дългова криза. Това има забавящ ефект върху глобалното търсене, заедно с приключването на мерките за антикризисна подкрепа в повечето страни. Търсенето обаче все още е "силно", поради натрупаните спестявания в развитите икономики, ръста на заплатите и инвестициите.

Намалява се напрежението в производствените и транспортните вериги, ограничаващи доставките на стоки.

Всичко това, дава възможност да се стигне до по-балансирано състояние на търсенето и предлагането, да се намали инфлационният натиск и да се осигури относително "меко" нормализиране на паричната политика на световните централни банки, което не подкопава икономическия растеж, обобщават експертите.

Според тях, глобалната икономика се движи към "нова нормалност", с "по-затегнат пазар на труда и засилваща се тенденция към енергиен преход (която все още е в начален стадий). Това може да е съпътствано с по-висок ръст на темпа на инвестициите, на инфлацията и на лихвените проценти, в сравнение с предходните 10 години.

Реалната доходност на държавните облигации на развитите пазари ще се повиши, но вероятно ще остане отрицателна до края на 2022 г., което ще способства за търсенето на активи, които са доходоносни въпреки инфлацията. В същото време, възможно е поради различни фактори, да има повишена волатилност на суровинните и финансовите пазари, прогнозират анализаторите.

Фактори способстващи за забавяне на инфлацията през 2022 г.

Първият от тези фактори е високата база на инфлацията от 2021 година, върху която се "стъпва".

Приключването на основните мерки от антикризисна подкрепа от правителствата и големите световни централни банки към бизнеса, началото на нормализиране на паричната политика на Фед и Английската централна банка, е следващият фактор.

Връщане към по-традиционен модел на потребление, с пренасочване на "излишното" търсене от стоки към услуги, е друг основен фактор, "дърпащ" инфлацията надолу.

Освен това, очаква се забавяне в темповете на развитие на икономиките на САЩ и Китай.

Прогнозите за стабилизиране или умерен спад на световните цени на енергоносителите, следствие на постепенното увеличаване на доставките на петрол от ОПЕК+ и САЩ (което би могло да доведе дори до излишък на петролния пазар), също способства за "отслабване" на инфлацията.

В тази посока е и влиянието на постепенното възстановяване на логистичните вериги на доставки.

И все пак, има редица краткосрочни, средносрочни и дългосрочни фактори, които могат да попречат на забавянето на инфлацията, а в дългосрочен план да я задържат на по-високи нива, отколкото през последните 10 години.

Основни краткосрочни фактори за запазване на висока инфлация

"Тесни места" в доставките. След летните блокирания през миналата година в Азия, производствените компании започнаха да произвеждат повече продукти и нуждата от запаси започна да намалява. Но и досега все още има недостиг на чипове и транспортната инфраструктура остава основното "тясно" място.

Очаква се напрежението в доставките да се понижи от второто тримесечие на 2022 година. Но предвид силното търсене, инфлационният натиск може да отслабва бавно.

Възможна е нова спирала на ръста на световните цени на основните храни, поради забавения ефект върху тях от скока на цените на газа през есента на 2021 г. и свързаното с това увеличение на цените на изкуствените торовете. Ще припомним, че в края на миналата година цените на газа в Европа отново се устремиха към есенните си върхове от 2021 година. А след понижение в началото на януари, сега отново "вървят" нагоре.

Пет (неприятни) изненади на световните пазари през 2021-а, които продължават и през 2022 година

Пет (неприятни) изненади на световните пазари през 2021-а, които продължават и през 2022 година

Проблемите с веригите за доставки могат да продължат още известно време и през 2022 година