Потребителските цени през декември се покачват с 0.6% спрямо ноември, демонстрирайки най-висок ръст на индекса от юли. Това позволи на показателя за годишна инфлацията да отчете положителна стойност, което пък може да е сигнал за прекъсване на опасните за икономиката дефлационни процеси от последните няколко години.

Годишната инфлация за декември 2016 г. спрямо декември 2015 г. е 0.1%, показват данните на Националния статистически институт.

Средногодишната инфлация за периода януари - декември същия период на 2015 г. е минус 0.8%.

През декември спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0.9%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - намаление с 0.1%;
 • облекло и обувки - намаление с 0.9%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.1%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - намаление с 0.2%;
 • здравеопазване - намаление с 0.1%;
 • транспорт - увеличение с 1.9%;
 • съобщения - намаление с 1.1%;
 • развлечения и култура - увеличение с 2.5%;
 • образование - цените остават на равнището от миналия месец;
 • ресторанти и хотели - увеличение с 1.4%;
 • разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.5%.

Индексът на цените за малката кошница за декември 2016 г. спрямо ноември 2016 г. е 100.6%, а от началото на годината (декември 2016 г. спрямо декември 2015 г.) е 101.1% .

През декември. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - увеличение с 1.2%; нехранителни стоки - намаление с 0.3%; услуги - цените остават на равнището от миналия месец.