След по-солидното ускоряване на инфлацията в България през второто тримесечие и постепенен спад на показателя през юни и юли, август не показва особена динамика.

Индексът на потребителските цени за август. спрямо юли 2017 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%.

Инфлацията от началото на годината (август 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 1.1%, а годишната инфлация за август 2017 г. спрямо август 2016 г. е 1.4%, показват данните на Националния статистически институт.

През август спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - цените остават на равнището от миналия месец;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.5%;
 • облекло и обувки - намаление с 3.7%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.5%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - цените остават на равнището от миналия месец;
 • здравеопазване - цените остават на равнището от миналия месец;
 • транспорт - увеличение с 1.1%;
 • съобщения - цените остават на равнището от миналия месец;
 • развлечения и култура - намаление с 0.1%;
 • образование - цените остават на равнището от миналия месец;
 • ресторанти и хотели - увеличение с 0.2%;
 • разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.8%.

Индексът на цените за малката кошница за август спрямо юли 2017 г. е 100.0%, а от началото на годината (август 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 101.4%.

През август цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - намаление с 0.2%; нехранителни стоки - увеличение с 0.2%; услуги - увеличение с 0.2%.