Броят на безработните в страните от Европейския съюз (ЕС) ще се удвои и може да достигне 30 милиона души, ако правителствата не удължат срока на подкрепящите пазара на труда мерки. За това предупреждават синдикати в писмо, цитирано от EUROACTIV.

Към момента безработните в съюза са 15,6 милиона души или с 1,7 милиона повече от старта на корона кризата през март.

Според изчисления на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) този брой може да се увеличи с още 14 милиона души, ака правителствата в кратки срокове изтеглят въведените извънредни национални схеми в подкрепа на заетостта.

"Има голям риск десетки милиони работници, които са спрени временно от работа и разчитат на различните опции за подкрепа на правителствата, да се превърнат в безработни, ако времевата разлика между спасителните мерки и плащанията по плана за възстановяване не бъде преодоляна чрез въвеждането на адекватни мерки в подкрепа на работниците и фирмите", предупреждава Лука Висентини, който е генерален секретар на ETUC.

Той подчертава в писмото, че много от държавите вече са въведи подобни мерки, свързани с работещите, но това не важи за всички страни в ЕС. "Но това не се случва навсякъде и за всички категории заетост", посочва Висентини, визирайки самонаетите и сезонните работници.

От конфедерацията призовават властите в европейските държави да удължат срока на спасителните схеми, докато не се появи "реалното икономическо възстановяване".

"Апелираме да разгледате тези искания спешно, за да избегнете истинска трагедия с безработицата, от която Европа няма да може да се възстанови", се казва още в писмото.

ЕС пусна програмата SURE, която представлява финансов инструмент в размер на 100 милиарда долара за подкрепа на краткосрочните схеми за заетост. Тази сума обаче надали ще бъде достатъчна. Засега по нея са останали само 12 милиарда евро.

Европейската инвестиционна банка и Европейският механизъм за стабилност също инжектираха средства на пазара на труда под формата на гаранции и евтини заеми в размер на съответно 25 и 240 милиона евро.