2020 година донесе пълен блокаж в продължение на месеци за няколко основни сектора за българската икономика. При първата вълна от коронавирус производството остана почти блокирано в резултат на нарушени вериги за доставки и рекорден срив в международната търговия.

Резултатът от това се вижда и ясно в данните за износа на страната, като в почти всички категории експортът е на минус в сравнение с предходната 2019 година.

Така България е завършила изминалите 12 месеца със 7,8% спад на износа до общо 50,018 милиарда лева или с над 4,2 милиарда лева по-малко в сравнение с година по-рано, сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

И все пак, кои са били основните категории стоки с най-голям принос за експорта през миналата година? Според статистиката те не се различават особено от тези за 2019 година, като се изключи свиването на стойността им.

С най-голям дял от близо 12 милиарда лева е експортът на машини, оборудване и превозни средства, който се свива с 6% от нивото си през предходната година. Тази категория генерира над 1/5 от износа за 2020 година.

С малко по-малък размер е този на "Артикули според вида на материала" - 11,356 милиарда лева. Това е групата сред топ 5 на най-големите по износ, която единствена отчита повишаване спрямо 2019 година в рамките на 3,4%.

Сред петте най-големи групи стоки са още готови продукти, химически вещества и храни и живи животни, като и в трите категории размера на износа надхвърля 5,8 милиарда лева.

Що се отнася до вноса за изминалите 12 месеца, групите са почти същите с изключение на суровините, които тук също присъстват сред топ 5. На първо място са машини, оборудване и превозни средства, като за 2020 година в България са били внесени такива за над 15 милиарда лева. В тази категория отрицателното търговско салдо надхвърля 3 милиарда лева.

Следващата категория са "Артикули според вида на материала", при които стойността на импорта доближава 9,4 милиарда лева. Суровините са на четвърто място с внос в размер на близо 5,7 милиарда лева. Те са единствената група с толкова голям ръст на вноса сред топ 5 в сравнение с 2019 година - от почти 20 на сто.