Почасови разходи за труд в ЕС (без земеделието и публичната администрация) се оценяват на 28,5 евро и 32,3 евро в еврозоната през 2020 година. Има леко покачване в сравнение с 2019 г, когато тези показатели са били съответно 27,7 евро и 31,4 евро. Това показват данни от европейската статистическа агенция Евростат.

България е с най-ниски почасови разходи за труд

Според данните най-ниските почасови разходи за труд са регистрирани в България (6,5 евро). В дъното на класацията е и северната ни съседка Румъния (8,1 евро), както и Унгария (9,9 евро). На другия полюс - страната с най-високи почасови разходи в Дания (45,8 евро), Люксембург (42,1 евро) и Белгия (41,1 евро).

В промишления сектор почасовите разходи за труд са 28,8 евро в ЕС и 34,8 евро в еврозоната, а в строителството съответно 25,6 евро и 29 евро. При услугите почасовите разходи за труд са в ЕС 28,2 евро; в еврозоната са 31,1 евро.

Labour cost levels in 2020

Двата основни компонента на разходите за труд са заплатите и не-заплатите (напр. Социални вноски на работодателите). Делът на разходите без заплати в общите разходи за труд за цялата икономика е 24,5% в ЕС и 25,0% в еврозоната.

Във всички държави членки на еврозоната почасовите разходи за труд се увеличават с изключение на Малта (-4,7%), Кипър и Ирландия (по -2,7%). Най-голямо увеличение е регистрирано в Португалия (8,6%), Литва (7,5%) и Словакия (7%), а най-малко в Люксембург (с 0,5%), Финландия (0,7%) и Холандия (0,8%).

През 2020 г.За държавите членки извън еврозоната почасовите разходи за труд, изразени се увеличават във всички страни от ЕС, с изключение на Хърватия (-1%).