През първите шест месеца на 2019 г. износът на български продукти за страните от Европейския съюз е нараснал с 5,1% спрямо същия период на 2018 г., въпреки лекото си понижение от 3,6% през юни, показват предварителните данни на Националния статистически институт. Износът на минерални горива и масла към страните от съюза се е покачил почти двукратно, а машините и оборудването също бележат високо покачване от 10,4%. За разлика от тях спада експортът на категорията "Мазнини, масла и восъци" с 18,2%, понижение бележат и безалкохолните, алкохолните напитки и тютюна (4,2%), вносът на които обаче се е покачил значително спрямо първото полугодие на 2019 г. - с 29,6%. Вносът от ЕС като цяло също е нараснал с 1,6% до 20,1 млрд. лв. Салдото ни със страните от ЕС остава отрицателно, като за първите шест месеца на годината е в размер на малко над 1 млрд. лв.

Строителството и търговията продължават да растат

Строителството и търговията продължават да растат, а промишлеността бележи втори пореден месец на спад

Промишленото производство бележи втори пореден месец на спад

Положителна тенденция се наблюдава и при износа на български стоки за страни извън Европейския съюз, като в периода между януари и юни той се е повишил с 3% до 10,5 млрд. лв., като половината от износа на България е към Турция, Китай, Сърбия, Руската федерация, Съединените американски щати и Република Северна Македония. И тук минералните горива отчитат най-сериозно покачване в сравнение със същия период на миналата година (30,4%), следвани от категорията "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (24.0%). Въпреки че вносът на продукти от страните извън Европейския съюз спада с 2,6%, външнотърговското салдо остава отрицателно и е в размер 1,7 млрд. лв. Същата тенденция се наблюдава и през месец юли, като на годишна основа износът към трети държави расте с 2,2%, а вносът спада с 9,3%.

Окончателните данни на Националния статистически институт за търговията през миналата година показват, че износът на стоки от България е достигнал общо малко над 56 млрд. лв., което е ръст от 2,6% спрямо 2017 г. До тези резултати се стига след повишаване на експорта към страните от Европейския съюз с 9,1%, който компенсира спада на износа към държавите извън съюза, който се понижава с 8,6%. В още по-голяма степен се е увеличил вносът, който след ръст от 6,1% достига 62,8 млрд. лв., като външнотърговското салдо остава отрицателно в размер на 6,8 млрд. лв.

Въпреки че няма промяна на най-значимите външнотърговски партньори на България през миналата година - в рамките на ЕС това са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67,5% от износа и 56,4% от вноса, а извън съюза стокообменът е насочен основно към Турция, Китай, САЩ, Сърбия, Македония и Русия (52,2% от износа) - в най-голяма степен е нараснал износът за Южна Африка (137,5%), Ирландия (110,8%) и Корея (69,2%). При вносът най-голямо е покачването на продукти и услуги от Индонезия (247,3%), Малта (209%) и Бразилия (128,9%).

Най-голям ръст бележи износът към страни от ЕС на категорията "Минерални горива, масла и подобни продукти" (35,8%), следвана от "Машини, оборудване и превозни средства" (15,5%) и "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (14,2%), докато експортът на "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" спада с 6,8%. Най-силно е нараснал общият внос на продукти от категориите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" и "Машини, оборудване и превозни средства", съответно с 15,2% и 10,4%.