През периода януари - ноември 2017 г. от България са изнесени стоки на стойност 48 111.6 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 11.8%, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Само за ноември експортът е на стойност 4 579.9 млн. лв. и нараства с 4.8% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - ноември в страната са внесени стоки общо на стойност 53 729.7 млн. лв., или с 15.4% повече спрямо същия период на 2016 година.

През ноември 2017 г. общият внос се увеличава с 15% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 446.7 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - ноември и е на стойност 5 618.1 млн. лева.

Търговия на България с държавите извън ЕС

През периода януари - ноември м.г. износът на България за страни извън ЕС се увеличава с 12.7% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 16 148.1 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия, бившата югославска република Македония и Съединените американски щати, които формират 52% от износа за трети страни.

През ноември 2017 г. износът на България за трети страни намалява с 12.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 385.7 млн. лева.

Вносът на България от трети страни за 11-те месеца се увеличава с 23.6% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 19 322.5 млн.. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия

През ноември 2017 г. вносът на България от трети страни нараства с 15.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 878.2 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - ноември 2017 г. е отрицателно и е в размер на 3 174.4 млн. лева.

Търговия на България с ЕС

По предварителни данни на НСИ през периода януари - октомври 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава с 10.9% спрямо същия период на 2016 г. и е на стойност 28 769.3 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.5% от износа за държавите от ЕС.

През октомври 2017 г. износът за ЕС нараства с 11.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 226.5 млн. лева.

Вносът на България от ЕС през периода януари - октомври 2017 г. се увеличава с 10.9% спрямо същия период на 2016 г. и е на стойност 30 838.7 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

През октомври 2017 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 9.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 560.6 млн. лева.

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - октомври 2017 г. е отрицателно и е на стойност 2 069.4 млн. лева.