Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) повиши над два пъти прогнозата си за ръста на брутния вътрешен продукт (БВП) на Русия за 2024 г. до 2,5 %, се посочва в доклад на институцията. В предишната прогноза, която беше представена през септември 2023 г., анализаторите на банката предвиждаха ръст на БВП на Русия от едва 1% през 2024 г.

ЕБВР очаква руската икономика да нарасне с 1,5% през 2025 година.

Банката обяснява преразглеждането на прогнозата си и увеличаването на руския БВП със сравнително високите 3,6% за 2023 г. с "производствения бум" в отбранителния сектор и засилването на търговията на Русия с Китай и "други неутрални икономики".

ЕБВР прогнозира, че икономическият растеж в Централна Азия ще се забави леко - от 5,7% през 2023 г. до 5,4% през 2024 г., тъй като т.нар. посредническа търговия между Русия и Казахстан достига своя предел. В същото време банката очаква темпът на растеж на БВП на региона да се увеличи до 5,9% през 2025 година.

Според анализа на ЕБВР, високият икономически растеж в Централна Азия през 2022 г. и 2023 г. "отразява ползите от нарасналата търговия с Русия и високите нива на миграция и парични преводи от Русия".

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от Русия към Централна Азия също се увеличават рязко през 2023 г., благодарение и на логистичните услуги, пишат анализаторите на институцията.

Руската икономика може да изпревари японската до 2030 година, твърди руски вицепремиер

Руската икономика може да изпревари японската до 2030 година, твърди руски вицепремиер

Като БВП обаче е изчислен по паритет на покупателната способност

ЕБВР подчертава, че повечето страни от Кавказ и Централна Азия са получили значителен приток на пари, преместване на предприятия и хора от Русия. Като се има предвид високата покупателна способност на руските мигранти, във всички държави от Централна Азия се наблюдава значителен ръст на търсенето на услуги от областта на хотелиерство и ресторантьорство, логистика, финансови и застрахователни услуги, пишат анализаторите на банката. В Узбекистан например, секторите на търговията и хотелиерството нарастват съответно с 10% и 12% на годишна база през 2023 година.

Секторът на информационните и комуникационните технологии също бележи ръст, посочват от ЕБВР. Например броят на компаниите от сектора с руска собственост в Казахстан се е удвоил - от около 8000 през 2021 г., до 19 000 към октомври 2023 г.

Узбекистан иска да утрои товарооборота с Русия за следващите 6 години

Бивша съветска република иска да утрои товарооборота с Русия за следващите 6 години

За тази година страната планира да усвои 5 млрд. долара руски инвестиции