Дори когато спадът в търсенето на петрол, предизвикан от пандемията отмине, операторите ще трябва да намерят начини за намаляване на разходите, за да бъдат по-гъвкави при бъдещи спадове на пазара.

Според доклад на Rystad Energy, разглеждащ внедряването на роботика в петролната индустрия, съществуващите решения могат да заменят стотици хиляди работни места в нефтената и газова промишленост в световен мащаб и ще намалят разходите за работна ръка с няколко милиарда долара до 2030 г., ако има тласък за такъв преход, пише Oilprice.

Един от сегментите, в които ползите от внедряването на роботиката ще са големи, е сондажът. За него се изискват много разходи и е свързан с изпълнение на опасни задачи в предизвикателна среди. Роботизираните решения вече са въведени успешно в сондажни операции, като компании като Nabors са сред пионерите.

Rystad Energy прогнозира, че поне 20% от работните места в сегменти като сондажи, поддръжка и др. ще бъдат подложени на автоматизация през следващите 10 години. В САЩ например работната ръка може да стопи с над 140 000 служители, а в Русия с над 200 000 служители. За Канада, Великобритания и Норвегия числата варират около 20 000 и 30 000 работни места.

"Въпреки огромния потенциал на роботиката, спестените разходи от освободената работна сила, ще бъдат частично компенсирани от значителните инвестиции, необходими за приемането на тези решения, които могат да варират в зависимост от структурата на разходите и дали роботите са собственост на компанията или не ", казва Сумит Ядав, анализатор в Rystad Energy.

Съкращенията на работни места в следствие на роботизиране на сектора вероятно ще предизвикат известна съпротива от трудови организации.