Правителството на Румъния е готово да приеме нови 100 000 работници от държави извън ЕС, същият брой като тази година. Това става ясно от правителствен проект на решение.

"За 2023 г. се установява квота от 100 000 нови чуждестранни работници - допуснати до пазара на труда в Румъния", според нормативния акт на правителството.

До средата на септември 2022 г. Главният инспекторат по имиграцията е издал общо 64 894 разрешения за работа/командироване. По това време имиграционните власти имат почти 8700 молби за работа, които все още се обработват.

Тенденцията е очевидна. През 2021 г. са издадени само 38 000 нови разрешителни за работа на хора, идващи от трети страни. Броят е бил още по-нисък през предходни години, с 22 300 през 2020 г. и 29 800 през 2019 г.

През септември 2022 г. над 78 400 активни трудови договора за работници извън ЕС са регистрирани от румънски работодатели. Все пак недостигът на работна сила продължава да се усеща в много икономически сектори в Румъния.

Заради 2 милиона свободни работни места - Германия може да се насочи към обучение на работници в тези страни

Заради 2 милиона свободни работни места - Германия може да се насочи към обучение на работници в тези страни

Страната губи 86 милиарда годишно

Според данни на Националната агенция по заетостта, цитирани от Economedia.ro, между януари и юли тази година в Румъния са открити близо 190 000 работни места, за които не е имало работна сила. Повечето от тях са в строителството (22 649 обяви), ресторантьорството (8 687 обяви), охранителните услуги (6 620 обяви), временно наемане на персонал (6 070 обяви), превоза на стоки (5 096 обяви) и търговията на дребно (3 537 обяви).