Брутната минимална заплата в Румъния е по-висока от средната такава за региона на Централна и Източна Европа. В същото време страната има най-високата ефективна данъчна ставка върху доходите - 41,5%, посочват анализатори от Deloitte Romania в свой докллад.

Според изчисленията, без да е включено новото увеличение на минималното възнаграждение в Румъния от 1 януари 2019 година, страната изпреварва средната брутна минимална заплата в региона от 421 евро. Най-високата е в Естония - 500 евро, а най-ниската остава в България - 261 евро.

По този показател северната ни съседка изпреварва пет държави. От друга страна обаче ефективните данъчни ставки в 10 от страните в региона е по-ниска от тези в Румъния. В същото време работодателите в северната ни съседка имат най-ниската вноска по отношение на социалните вноски - 2,25% при средно равнище от около 23 на сто за региона.

"Румънските служители получават по-малко в сравнение с тези в останалите държави в региона, като данъка върху доходите и социалните вноски към публичния бюджет са по-високи. От друга страна обаче по-високите налози може да се очаква, че ще доведат до по-високо качество на живот, като служителите инвестират повече в публично образование, здравеопазване, инфраструктура и други", посочва Ралука Бонтас от Deloitte Romania.

По отношение на данъчните ставки най-ниска е тази в Естония - 4%, следвана от Литва и Чехия със съответно 10 и 14 на сто.

"Когато говорим за заплати, обикновено вземаме тяхната брутна стойност. В тази перспектива Румъния изобщо не изглежда зле, като брутната минимална заплата там се увеличи с около 41% през последните две години. Това е положително развитие в сравнение със средната стойност за региона", обяснява Моника Таруич от Deloitte Romania.

"За съжаление, ако вземем предвид налозите, нетното минимално възнаграждение поставя страната в дъното на тази класация. Това означава, че в края на месеца румънският служител взема най-ниската сума след данъчно облагане в сравнение с колегите си от региона", допълва тя.