Централната банка на Сърбия обяви, че очаква брутният вътрешен продукт (БВП) на страната да нарасне между 5% и 6% през 2021 г. и да достигне нивата си отпреди кризата през второто тримесечие, предаде Seenews.

"Благодарение на мерките, приети от централната банка и правителството, производственият капацитет и работните места бяха запазени, а инвестициите продължиха въпреки пандемията", оповестяват от самата централна банка. "Това осигури възстановяването на ключовите сектори на икономиката дори през третото тримесечие на 2020 г. и даде основа за стабилен икономически растеж през 2021 г. и следващите години."

Стабилният темп на ваксинация в Сърбия и в чужбина може да доведе до годишен темп на растеж близо 6%, каза НБС. "Очакваме ръстът да се ръководи от вътрешното търсене и износа, за които е необходим и икономически растеж в еврозоната."

Като цяло рисковете за прогнозата за 2021 г. са симетрични и най-вече свързани с хода на пандемията и ефективността при нейното ликвидиране. Рисковете, свързани с международни фактори, са занижени, поради подновеното разпространение на коронавируса от октомври и появата на нови щамове, както и по-строгите мерки за ограничаване в много европейски страни, особено в еврозоната, каза централната банка.

Икономическата продукция на Сърбия е спаднала с реални 1,3% на годишна база през четвъртото тримесечие на 2020 г., оповестиха от статистическата служба на страната в предварителна оценка по-рано този месец. Реалният БВП на Сърбия намалява с 1,4% на годишна база през третото тримесечие на 2020 г., след като се сви с 6,4% през второто тримесечие. Статистическата служба заяви, че ще публикува повече подробности за БВП за четвъртото тримесечие на 1 март.