Според предварителните данни на Националния статистически институт през януари 2018 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 4 211.1 млн. лева В сравнение със същия месец на предходната година износът се увеличава с 12.3%.

През януари в страната са внесени стоки общо на стойност 5 044.3 млн. лв., или с 19.3% повече спрямо същия месец на 2017 година.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно и е на стойност 833.2 млн. лева.

Търговия на България със страните извън ЕС

През януари износът на България за трети страни - извън ЕС, намалява с 16.3% в сравнение с предходната година и е на стойност 1 098 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, бившата югославска република Македония, Сърбия, Руската федерация и Съединените американски щати, които формират 57.3% от износа за трети страни.

Вносът на България от държави извън ЕС през януари се увеличава с 15.9% в сравнение със същия месец на предходната година и е на стойност 1 829.2 млн. лева.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

Външнотърговското салдо на България с трети страни през януари 2018 г. е отрицателно и е в размер на 731.2 млн. лева.

Търговия на България със страните от ЕС през 2017 година

По предварителни данни на НСИ през 2017 г. износът на България за ЕС нараства с 10.8% спрямо 2016 г. и е в размер на 34 518.7 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Белгия и Франция, които формират 67.5% от износа за държавите членки на ЕС.

Вносът на България от ЕС през 2017 г. се увеличава с 11.2% спрямо предходната година и достига 37 794.7 млн. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

Външнотърговското салдо на България с ЕС за 2017 г. е отрицателно и е на стойност 3 276 млн. лева.