Стипендията на редовните докторанти се увеличава на 1000 лв. със задна дата от 1 юли т.г., съобщиха от Министерството на образованието. За тази цел в актуализацията на държавния бюджет са предвидени 5,244 млн. лева.

Това е второ увеличение на месечната стипендия за докторантите в рамките на четири месеца. Припомняме, че от 1 април сумата беше увеличена с 50% - от 500 лв. на 750 лева. С приетата миналата седмица актуализация размерът й се удвоява в сравнение с началото на тази година.

"350 лв. студентска стипендия, ако 5 г. след това си чиновник", "На прага сме на транспортна революция"

"350 лв. студентска стипендия, ако 5 г. след това си чиновник", "На прага сме на транспортна революция"

Предвижда се ще бъдат разпределени сред 35 държавни висши училища, Българската академия на науките, Военномедицинска и Селскостопанска академия, Националните центрове по заразни и паразитни болести и по опазване на общественото здраве, Националния институт по метеорология и хидрология. В тях се обучават общо 3496 докторанти.

С други 1,777 млн. лева

от актуализацията на бюджета

ще се увеличат нормативите за леглоден и храноден в студентските общежития и столове, стопанисвани от "Студентски столове и общежития" ЕАД. В резултат на това през следващата академична година наемите в тези общежития ще запазят сегашните си нива, а отстъпката в студентските столове на дружеството ще се повиши.

Допълнителни 5,5 млн. лева за заплати

получава Селскостопанската академия, 1,2 млн. лв. влизат в сметката на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски".

Стипендията за докторанти става 750 лева на месец

Стипендията за докторанти става 750 лева на месец

Увеличението е от 1 април

Нови 20 млн. лева

за държавните висши училища

Те ще бъдат разпределени според качеството на обучението и реализацията на студентите, определени въз основа на данни от Рейтинговата система на висшите училища в България. Най-много са средствата за Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Техническия университет в София - съответно над 3,3 млн. лв. и почти 2,5 млн. лева. Най-малки са сумите за Висшето училище по телекомуникации и пощи - близо 30 хил. лв., и за Висшето строително училище "Любен Каравелов" - малко над 35 хил. лева.

Университетите ще получат без условия 20-те милиона лева за възнаграждения, предвидени в държавния бюджет за 2022 г., които досега бяха обвързани с въвеждането на нова методика за атестиране на академичния състав. Министерството на образованието и науката предложи на Съвета на ректорите и на двата синдиката във висшето образование конкретно разпределение на средствата и очаква техните становища.