Спредът между 5- и 10-годишните брейкивъни на инфлацията е най-позитивната стойност, измерена някога, показват данните на Bloomberg. Това означава, че страховете от инфлация в момента са по-високи спрямо когато и да е било, като индексът на изданието е създаден през 2002 г.

В момента неговата стойност е почти 0,3 пункта, което е най-високия му размер, постиган някога.

"Разликата между двете стойности може да се разглежда като развитието на инфлацията в средносрочен план спрямо в дългосрочен план", посочва макроикономическият коментатор на изданието Вен Рам, цитиран от Zero Hedge. "Страхът от инфлацията за кратко стана позитивна стойност и след финансовата криза от 2008 г., но тогава не беше толкова ясно изразен, колкото е днес."

Причината за тези опасения е пакетът в размер на 1,9 трлн. долара, който Сенатът е готов да узакони и който вероятно ще окаже натиск за покачване на цените на крайните потребителски стоки в средносрочен план.

"Покачването на броя на заетите извън земеделието през февруари, както и напредъка на ваксинациите показват, че силното възстановяване на икономиката може и да е в картите", пишат от Zero Hedge. "Освен това цените на петрола сорт брент се движат около 70 долара за барел. Всичко това означава, че спредът вероятно засега ще остане завишен."