Настроението в германската икономика е толкова добро, колкото не е било от доста време обяви изданието Spiegel.

Анкета на Камарата на промишлеността и търговията показва, че до края на годината ще се отворят 500 000 нови работни места, а Федералната агенция по труда отчита, че ще са още повече.

Почти 9 от 10 от малките и средните предприятия оценяват състоянието си като много добро или добро, както показва и ежегодното пролетно проучване на банковата асоциация BVR и банката DZ. От първата такава анкета преди 22 години не е имало толкова позитивна равносметка.

Причините са ясни: Ниските лихвени нива подпомагат строителството, износът остава на високо ниво, а доверието на потребителите прави едни или други частни намерения по-леки, от което печелят и търговците на дребно.

Не е учудващо и че осем от десет от малките и средните предприятия искат да инвестират в предприятието си през следващите 6 месеца. Една четвърт пък планират да наемат допълнителен персонал.

130 000 от тези 500 000 нови работни места ще са за предлагащите здравни услуги, следвани от доставчиците на услуги, свързани с бизнеса.

Енцо Вебер смята, че ако този брой на новооткритите работни места е такъв в края на годината, то това би било разочарование. Икономистът от Института за изследване на заетостта и директор на отдела за прогнозиране на Изследователския център на Федералната агенция по заетостта е убеден, че могат да бъдат отворени до 760 000 нови работни места. Важно е да се отбележи, според Вебер, че броят на местата, които са отпаднали от пазара на труда също ще бъде много нисък тази година.

През изминалия месец е намалял и процентът на безработицата (5.6%).

Шефовете и ръководителите на фирми се притесняват обаче все повече от недостига на специалисти. Дигитализацията и промяната във възрастовата структура само ще изострят този проблем в следващите години, казват BVR и банката DZ.

Главният ръководител на немската камара на промишлеността и търговията, Мартин Ванслебен, намира проблемът за спирачка в развитието на предприятията.

"Недостигът на специалисти се затвърждава като най-големия риск от гледна точка на предприятията - във всички региони и всички браншове," обясни той.