Въпреки войната, която се води от 24 февруари 2022 г. насам между Украйна и Русия търговията на България с тези страни все още не само, че не е пострадала, а и бележи ръст. Това е видно от последните данни на Националния статистически институт (НСИ) за периода от януари до юли 2022-а.

Според статистиката основни търговски партньори на България по отношение на износа са Турция, Сърбия, Съединените американски щати и Украйна.

Към Турция страната ни е изнесла стоки за 3.259 млрд. лв., което е с близо 32% повече спрямо миналата година. Към Сърбия износът ни се увеличава със 77% за година, достигайки  1.317 млрд. лв., към САЩ - с 16.4% до 1.059 млрд. лв., а към Украйна - със 121.9% до 954.8 млн. лева. Макар и с малък процент (3%) износът на стоки към Русия също се увеличава и достига 485.7 млн. лева.

Над 1000% ръст през януари: износът на България към Южна Африка процъфтява

Над 1000% ръст през януари: износът на България към Южна Африка процъфтява

Най-висока митническа стойност, според Търговската статистика на РЮА имат внесените в страната електрически табла и части за тях.

При износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (228.7%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (69.7%). Спад се наблюдава в сектор "Артикули, класифицирани главно според вида на материала" (12.9%).

Що се касае до вноса от трети страни: 

България е внесла най-голям стойностен обем от стоки от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна. 

Стоките, внесени от Русия се увеличават със 138.4% и стойността им надхвърля 7 млрд. лева. Вносът от Турция също бележи възход - за година стойността му се увеличава със 74% и достига 5.351 млрд. лева. Сериозно увеличение е регистрирано и при импортът от Китай - над 55% до 3.436 млрд. лв., същото се отнася и до вносът от Украйна - за година той се увеличава със 124% и възлиза на 1.916 млрд. лева.

От петрол до батерии: Какво изнася България към Саудитска Арабия

От петрол до батерии: Какво изнася България към Саудитска Арабия

През 2021 г. двустранната търговия между България и Саудитска Арабия достига годишен ръст от близо 90%

През разглеждания период най-голямо увеличение спрямо същите месеци на 2021 г. е отчетено в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (335.1%) и "Минерални горива, масла и подобни продукти" (151.7%).