Търговският излишък на ЕС със Съединените щати е нараснал през първите два месеца на 2019 г., докато дефицитът с Китай се е увеличил, данни, които биха могли да увеличат световното икономическо напрежение.

Излишъкът на Европейския съюз със Съединените щати е нараснал до 21,6 млрд. евро през януари-февруари 2019 г. от 20,9 млрд. евро (23,7 млрд. долара) за същия период на 2018 г., съобщавя статистическата служба на ЕС Евростат. С Китай търговският дефицит на ЕС се е увеличи до 37,8 млрд. евро от 35,5 млрд. евро, инфорвера Reuters.

Съединените щати удари Европейския съюз с мита и заплаши да наложи повече заради търговския дисбаланс. Както Вашингтон, така и Брюксел се оплакват, че Китай иска свободна търговия, без да играе честно.

Като цяло дефицитът на стокообмена на 28-членния блок се е увеличил до 28,4 милиарда евро през януари-февруари 2019 г. от 20,7 милиарда година по-рано.

Вносът на енергия е основната причина за дефицита, особено от Русия и Норвегия.

За по-тясната еврозона от 19 държави износът е нараснал с 4,4% на годишна база през февруари, а вносът - с 4,0%, което води до разширяване на търговския ѝ излишък до 17,9 млрд. евро през февруари от 16,5 млрд. евро година по-рано.

Сезонно изгладените данни показват, че търговският излишък на еврозоната също се увеличи до 19,5 милиарда евро през февруари от 17,4 милиарда през януари, след като износът е спаднал с 1,4%, а вносът - с 2,7%.