Над 670 000 служители няма да достигат на сектора на информационни технологии и комуникации (ИКТ) към 2020 година. Докато разликата между заплащането на специалистите в Източна и Западна Европа се свива, секторът е изправен пред нови предизвикателства.

Според водещата софтуерна компания на пазарите в Унгария, Полша и Румъния - Codecool, компаниите ще трябва да се справят с липсата на опит и различни уменията на служителите, които да ги направят конкурентоспособни на световните лидери.

"Подходът към професиите в ИКТ сектора се промени осезателно през последните няколко години", коментира Балаз Винай, който е основател на Codecool.

"Докато средното ниво на заплатите расте всяка година, индустрията става все по-привлекателна за специалисти от други пазари и професии, а това води до все повече хора, готови да променят професията си", разяснява той, цитиран от Emerging Europe.

През 2018 година около 8,9 милиона души работят в ИКТ сектора в Европейския съюз, което прави 3,9% от общата работна сила. Най-бързо растящ е секторът в развиващите се пазари в Европа.

Междувременно ръстът на възнагражденията в Източна Европа изпреварва над два пъти този в Западна Европа. В Румъния, например, заплатите в индустрията отчитат 11,53% ръст.