Едно е да слушаш декларациите на българските политици за развитието на страната, а съвсем друго да четеш докладите на големите чуждестранни компании за състоянието и перспективите на региона Централна и Източна Европа или на неговото подразделение - Югоизточна Европа, в който се намира държавата ни. По думите на нашите управляващи, едва ли не сме цъфнали и вързали, със сериозни и дългосрочни перспективи за икономически ръст и с почти райски условия за инвестиции. Е, няма съмнение, че тези твърдения са меко казано заблуда.

Защото ако не беше така, данните на БНБ нямаше да показват, че за периода от началото на годината до края на април преките чуждестранни инвестиции в България са отрицателна величина - минус 54.9 млн. евро. Като забележете, че инвестициите от чужбина в дялов капитал са минус 538 милиона евро, под формата на реинвестирана печалба са минус 173.3 млн. евро и целият този огромен негатив се компенсира със заеми от чужбина (те също се отчитат като инвестиции) от 656.5 млн евро. С други думи чуждестранните инвеститори си изнасят капитала и печалбите от страната ни и ги заместват, и то не напълно, със заеми, от които под формата на лихви да получават допълнително печалба (изнесен ресурс) от нашата икономика. С две думи бягат хората и то на четвърта скорост.

Но не само чужденците са скептични по отношение на средата у нас. Българският бизнес също бавно и полека изнася капитали извън страната - 92 млн. евро. Може би защото и на нашенци им се струва, че нещата в държавата не са толкова добре, колкото им се представят от управляващите.

А какви са причините за това?

Те могат да бъдат потърсени в различните доклади на международни институции и големи чуждестранни компании. Оттам знаем за недостига на квалифицирана работна ръка, за сериозните административни тежести, свързани със започването и развитието на бизнес, за малкия пазар, за големите проблеми в търговското правораздаване у нас и така нататък.

Поредният сив нюанс на общия фон на състоянието на българската икономика внесе Докладът за състоянието на банковия сектор в Центална и Източна Европа на австрийската "Райфайзен Банк Интернешънъл". Тя притежава банки както у нас, така и в почти всички държави в региона.

На пръв поглед за България в него не се казва нищо лошо. Напротив, в частта, посветена на страната ни, се отбелязва устойчивия ръст на активите и по-специално на кредитите, високата ликвидност, рекордната печалба и намаляването на необслужваните заеми като процент от общия кредитен портфейл.

Но когато става дума за водещи страни по отделните ключови показатели в доклада, там страната ни липсва в шампионските групи. Единствено по отношение на проникването на банковите услуги в икономиката ни България е сред най-добрите. "Понастоящем банковите активи в СЕ възлизат на около 100% от БВП (с най-висока стойност в Чешката република, 130%). В Югоизточна Европа този коефициент е средно 70%, като в Хърватия и България е 109% и 98% съответно и в Румъния и Сърбия е съответно 51% и 69%. Съотношението между активите и БВП в Източна Европа е 87%, като Русия е с 90% пред Украйна и Беларус (50-60%)", пишат анализаторите на "Райфайзен Банк Интернешънъл".

По отношение на показатели като доходност и печалба обаче, България въобще не се споменава. В частта на доклада посветена на тази тема, четем следното: "Пет от седемте пазари на Югоизточна Европа отбелязаха двуцифрена възвръщаемост на капитала (RoE) или рентабилност над дългосрочната средна стойност през 2018 г. Най-печелившите от големите банкови пазари в ЮИЕ през 2018 г. бяха Румъния (RoE 2018: 14.5%, средна стойност 3 години: 12.5%) , най-печеливш пазар в Югоизточна Европа беше Косово (RoE 2018: 20%, което приблизително съответства на средната стойност за 3 години). В допълнение, банковият сектор в Русия отново се представи значително по-добре през 2018 г., като агрегираната стойност на собствения капитал се доближи до нивото от 14 процента".

Когато става дума за ръст на кредитите, ние отново не сме сред най-добрите. "Унгария, Румъния, Сърбия, Чехия и Словакия бяха най-бързо развиващите се пазари в Централна Европа/ Югоизточна Европа през 2018 година. Тук ръстът на кредитите достигна близо 10% или дори повече в местна валута и / или в евро. В Русия, Украйна и Беларус за пръв път от години ръстът на кредитите в местна валута отново е двуцифрен", твърдят експертите на "Райфайзен Банк Интернешънъл".

Страната ни отново липсва, когато в доклада се говори за потенциала на отделните пазари в региона за растеж. Там залозите са в полза на Полша, Русия, Румъния, Унгария, Украйна и Сърбия.

Що се отнася до проблема с необслужваните кредити и делът им спрямо общия обем на отпуснатите заеми, според доклада, България, независимо от големия си напредък остава в групата на слабаците, заедно с Албания и Украйна. В нея влизат държави в чиито банкови сектори необслужваните кредити са над 10% от всички отпуснати заеми. С най-добър резултат - 2.5% необслужвани кредити е Косово, следвана от Словакия, Унгария, Чехия, Румъния и Беларус. При тези държави необслужваните кредити са под 5 процента.

Разбира се, по данните и констатациите в доклада може да се спори, но чуждите инвеститори, четат точно такива доклади. И когато видят какво пише в тях, веднага изключват България от потенциалните дестинации за своите инвестиции. Това всъщност е релевантната оценка за ефективността на българските управляващи. И според тази оценка с действията си те оставят България в зоната на здрача.