Канадската компания Velocity Minerals обяви, че ще търси злато и други ценни руди на още една локация в Югоизточна България. Тя е подписала обвързващо споразумение със "Зеленрок" на австрийската Raiden Resources, с което придобива 75% дял в златно-медния имот "Калабак".

За да се възползва от опцията, Velocity трябва да извърши 5000 метра сондажи и да направи оценка на минералните ресурси за период от 5 години.

Контекст: Velocity има няколко проекта у нас. Сред тях са парцелът "Тинтява", в рамките на който е водещото за момента находище "Розино" с очаквано съдържание от 465 000 унции злато.

Velocity Minerals 3 години ще търси злато в Кърджалийско

Канадска компания 3 г. ще търси злато в Ардинско

Близо до Дънгово е известното находище "Надежда"

Други потенциални находища, проучвани от компанията у нас, са в рамките на парцелите "Момчил", "Надежда" и "Дангово". Velocity имат намерение да придобият 75-процентов дял и в "Златуша", а освен това имат 100-процентов дял в проекта "Иглика", към който интерес има Dundee Precious Metals.

Детайли: "Калабак" се намира на 10 км северно от действащия открит рудник на DPM "Ада Тепе" и на 6 км от находище "Розино".

Velocity Minerals откри злато за 500 милиона лева в ново находище в България

Тази компания откри злато за 500 милиона лева в ново находище в България

"Обичник" се проучва от 2019 г., а в него има около 156 хил. тройунции от жълтия метал

Според компанията районът предполага наличие на потенциал за златни залежи. До момента са направени 1350 м исторически сондажи, но по оценка на Velocity проучванията до момента са били с много ограничен мащаб.

През тази година ще бъда направен геохимичен скрининг, а тестовите сондажи са планирани за 2024 г.