Канадската компания Velocity Minerals обяви, че е получила одобрение за 3-годишна работна програма по проучване на евентуално златно находище в землището на ардинското село Дънгово. Парцелът граничи с находището "Надежда" край с.Македонци, което предстои да бъде разработено, но според публикации в местни медии е с около 2 млн. тона златно-сребърна руда.

Според геофизичното проучване на Velocity Minerals златоносните структурни зони от землището на Македонци може да се разпространяват и към Дънгово. Затова и те ще са сред основните цели на първоначалното сондиране на 2000 метра дълбочина.

Velocity Minerals ще започне сондиране в още два проекта за добив на злато в България

Тази канадска компания ще започне сондиране в два проекта за добив на злато в България

Към момента печалбите на мината в "Розино" възлизат на $224,9 милиона

Точно преди година РИОСВ-Смолян не одобри инвестиционното предложение на "Горубсо Кърджали" за добив на полиметални руди от две находища в община Ардино заради опасения на експертите, че евентуален златодобив ще доведе до дълготрайни и необратими ефекти върху околната среда и човешкото здраве. Тогава беше отбелязано и че в докладите на компанията въобще не е коментирана близостта именно с находище "Надежда".

Velocity Minerals откри злато за 500 милиона лева в ново находище в България

Тази компания откри злато за 500 милиона лева в ново находище в България

"Обичник" се проучва от 2019 г., а в него има около 156 хил. тройунции от жълтия метал

"Розино" е водещият златен проект на Velocity в България и има вероятен запас от минерали при гранично съдържание на злато от 0,5 g/t от 11,8 милиона тона при 1,22 g/t злато за 465 000 унции. Канадската компания възнамерява да направи тестове на още места наблизо на дълбочина от 1500 метра.

Печалбите от живота на мината са оценени на около $224,9 милиона преди лихви, данъци и амортизация.