Инфлацията в Еврозоната през август 2006 е 2.3% и се е понижила спрямо юли, когато е била 2.4%. Година по-рано инфлационният процент е бил 2.2%. Това оповести Eurostat, статистическият отдел на Европейския съюз.

В отделните страни членки най-ниска през август е била инфлацията във Финландия (1.3%), Швеция (1.6%) и Полша (1.7%). Най-високи са съответните показатели в Латвия (6.8%), Естония и Словакия (по 5%). Сравнено с юли 2006 г., инфлацията е нараснала в 9 страни-членки, останала е стабилна в три и е спаднала в тринадесет.

Най-важните инфлационни компоненти в Европейския Съюз през август 2006 са били цените на жилищата (4.8%), транспортът (3.5%) и храните (2.9%), докато най-ниски ценови равнища имат комуникациите (-3.9%), облеклата (-0.1%), рекреацията и културата (0.0%).
Според по-детайлните суб-индекси, горивата и транспортът имат най-голяма роля като инфлационен стимулатор (+ 0.21 процентни точки), следвани от газта (+ 0.18), докато телекомуникациите (-0.19) и облеклата (- 0.14) имат дефлационен принос.

Тези статистики идват, след като Европейската централна банка постави през миналия месец 2%на зона на комфорт и повиши лихвения си процент до 3%, за да укроти нарастването на потребителските цени в Еврозоната.