Смята се, че наскоро приключилото частично затваряне на правителството е струвало на американската икономика поне 6 милиарда долара - повече от стойността на граничната стена от 5,7 милиарда долара, която предизвика президентът затварянето на правителството, пише CNBC.

Финансова рейтингова агенция Standard & Poor публикува доклад в петък, в който анализира разходите за американската икономика на частичното затваряне на правителството, което в крайна сметка приключи в петък, след като Тръмп подписа закон за отваряне на федералното правителство за следващите три седмици.

Затварянето бе най-дългото в историята на страната, продължило 35 дни, през които много федерални държавни не работиха или пък работиха без да получават заплащане през това време.

В доклада S&P съобщи, че общите разходи за американската икономика - които са на стойност около 19 трилиона долара - ще са "по-лоши от очакваното", съобщава ABC News.

Според една по-ранна оценка на S&P, частичното закриване на правителството ще има само "скромно въздействие" върху икономиката и САЩ ще загуби около 1,2 млрд. долара от своя БВП за всяка седмица, в която спирането е продължило.

В доклада от петък обаче S&P заявява, че повишените щети за американската икономика се дължат на факта, че "седмичните разходи вероятно са се повишили над средната седмична стойност от 1,2 млрд. долара".

"Тук както преките разходи, заради загубената производителност на изпратените вкъщи държавни служители, така и непреките разходи, от загубата на икономическа активност на фирми поради затварянето, са се увеличавали с всяка седмица, в която правителството остава затворено", според S&P.

Преди да разберат, че закриването ще продължи пет седмици, S&P заявиха, че "очакваха, че други косвени разходи вероятно ще се забавят, като компаниите възстановят някои от тези загуби, след като правителството отвори отново вратите си".

Тръмп възобнови работата на правителството в петък до 15 февруари, което означава, че около 800 000 правителствени служители ще могат да получат заплатите си, докато Тръмп продължава да настоява за парите за изграждане на стена.

Ако по време на 21-дневния период не се постигне съгласие по този въпрос, Тръмп заяви в петък, че "ще продължи с построяването на стената със или без демократите"

В доклада си S&P посочва, че икономическият растеж може да бъде затруднен, ако има ново закриване, което не е изключено.

"Въпреки че тази битка приключи, следващата започва след няколко седмици, което може да намали очакванията за растеж, ако предприятията и финансовите пазари са с нагласата, че Конгресът и президентът ще повтарят това преживяване отново и отново", казват S&P в своето изявление.