Въпреки постепенното възстановяване на държавите Европейския съюз (ЕС) след кризата, безработицата все още остава основен проблем за редица от държавите членки.

78% от гражданите в тези страните от съюза смятат, че трябва да се вземат повече мерки в областта на зетостта. В същото време 63% от тях са на мнение, че настоящите действия в тази посока са недостатъчни, показват данните от последното издание на проучването Евробарометър.

Според анкетираните сред другите насоки, които изискват повече действия, е социалното и здравното осигуряване. Половината от тях смятат, че направеното до момента е незадоволително.

По отношение на заетостта Брюксел има поставена цел за увеличаване на наетите лица между 20 и 64-годишна възраст до дял от 75%. Това е заложено в стратегията "Европа 2020".

Евробарометър: Българите вярват на ЕС, но не и на собствената си държава

Евробарометър: Българите вярват на ЕС, но не и на собствената си държава

Неравенството в обществото остава един от най-важните проблеми за страните членки

Чрез финансирания от Европейския социален фонд се работи за намиране на работа и повишаване на квалификацията на вече заетите.

Европейските граждани, които са загубили работата си заради спирането на работа на големи компании и излизането им от пазара на Стария континент от своя страна могат да получат подкрепа за преквалификация от Фонда за приспособяване към глобализацията. 

В същото време работа в целия ЕС могат да потърси всеки гражданин на страна членка в онлайн портала EURES, в който работодатели от цяла Европа публикуват информация за свободни места.