Основното месечно възнаграждение на член от Европейския парламент преди облагане с данъци се равнява на 8 484.05 евро, показа справка на Money.bg със сайта на Европейския парламент.

След облагането с данък и приспадането на осигурителни вноски сумата наброява 6 611.47 евро чист доход.

Надницата на евродепутатите се осигурява чрез бюджета на Парламента, като държавите членки на ЕС могат да подчинят заплата на националните данъци.

Наравно с това членовете на Европейския парламент имат право на дневни пари в размер от 304 евро. Сумата е предназначена за покриване разноски по настаняване и храна, като парите се получават след подпис в присъствения регистър на Парламента.

За асистенти и наемане на помощен персонал в работата са определени 19 709 евро на месец.

Допълнително включено възнаграждение е и месечната сума от 4 299 евро, на която депутати имат право за общи разходи.

Бюджетът на Европейския парламент за 2017 година наброява сумата от 1.9 милиарда евро, като разходите за персонала му правят 44 на сто от общата стойност на парите.

Именно те са предназначени предимно за заплати на служителите, като средствата покриват също разходите за превод и разноските при командировки на работещите за Парламента.

На този фон евродепутатите имат право и на осигурителна пенсия, след като навършат 63-годишна възраст. Сумата се образува на база 3.5 на сто от месечното възнаграждение за всяка пълна година от мандата, но размерът й не надхвърля 70 процента от годишните доходи.