Страната ни се нарежда на опашката в Европейския съюз по навлизане на цифрови технологии. В това отношение България държи предпоследното място, като по-зле от нас е само Румъния.

Това сочат последните резултати на Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото, който се подготвя от Европейската комисия (ЕК).

Показателят традиционно проследява нивото на цифровизацията в страните членки на ЕС, като въпреки че изоставаме в класацията, изследването посочва напредък на страната в това отношение.

 

Според данните първенец по навлизане подобни технологии е Дания, като плътно зад нея се нареждат Финландия и Швеция. Сред най-модерните дигитални икономики е и Холандия, с която се оформят първите четири места.

Освен България и Румъния южната ни съседка Гърция и Италия също отчитат едни от най-ниските резултати в индекса.

Изчисленията на индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото се правят на база пет показателя, сред които свързаност, човешки капитал и дигитални умения, потребление на интернет от гражданите, интегриране на цифрови технологии в бизнеса и цифрови обществени услуги.

През изминалата година всички членки на Съюза отчитат подобрение при индекса, като най-съществен темп на растеж показват Словакия и Словения със скок от 0.04 пункта в сравнение със средното за Европа 0.028 пункта.

Най-ниско е увеличението в Португалия, Латвия и Германия с ръст под 0.02 пункта.

Докладът посочва, че страната ни е постигнала напредък по отношение на предоставянето на обществени цифрови услуги, но българите отбелязват едно от най-ниските нива на дигитални умения.

Що се отнася до интеграцията на технологиите през последните 12 месеца, компаниите са най-напреднали в Дания, Ирландия и Финландия, а най-слабо развитите отчитат в Румъния, Полша и България.