Търговските регистри на всички държави членки на Европейския съюз (ЕС) ще бъдат свързани до края на годината като част от стратегията на Европейската комисия (ЕК) за електронно управление. Това стана ясно по време на кръгла маса "Национални приоритети в развитието на е-управлението".

По думите на евродепутата от ЕНП Владимир Уручев ще бъде направено разширяване и интегриране на националните портали за контакти между граждани и публична администрация в единен информационен портал на ЕС.

Това ще бъде крачка и за преминаване към изцяло електронна форма на обществените поръчки. Процесът в тази посока е започнал от 2014 година, като трябва да бъде напълно завършил през следващата година, пише News.bg.

Владимир Уручев посочва, че заложената европейска рамка ще получи българско развитие на основата на новата Държавна агенция за електронното управление.

Евродепутатът посочва, че страната ни има необходимите структури, по които трябва да работи за достигане на целите на електронното управление.

"Живеем в ерата на дигиталния свят. Дигиталните технологии и интернетът навлизат в нашия живот във всички области. Обевидно е, че в тази област трябва да бъдат изградени правила", смята той.