По-евтини финансови услуги и по-ниски такси за трансакции между държавите членки иска Европейската комисия (ЕК). От институцията представиха нов план за действие, съдържащ начини за предоставяне на по-голям избор и по-добър достъп до такива за потребителите в целия Европейски съюз (ЕС).

В него са включени и предложения за по-задълбочено използване на технологиите в сектора.

"По отношение на финансовите услуги това означава засилване на конкуренцията и подобряване на избора, така че потребителите да могат да се възползват от по-ниски цени и по-добро качество, независимо от това дали търсят в чужбина или у дома финансови услуги, като банкови сметки, автомобилни застраховки и парични преводи", посочват от ЕК.

Идеята включва още премахването на пречките пред потребителите за закупуване на финансови услуги от други страни членки. В момента техният дял е едва 7%.

В предложенията се посочва още намаляване на таксите за трансгранични трансакции с различни от еврото валути, както и по-прозрачно ценообразуване на застраховките за автомобили под наем.

От Комисията се обявяват и за намаляване на правните и регулаторните пречки пред предприятията, когато искат да разширят дейността си в чужбина. От институцията поясняват, че това може да се изрази във въвеждането на общи критерии за оценяване на кредитоспособността и улесняваме обмена на данни между кредитни регистри.