Инфлацията напоследък стана не само европейски, но и почти световен проблем. В България вече почти всеки се интересува какви цени да очакваме в близко време на хранителните продукти и основните стоки за бита. Но също така е интересно да видим с колко са поскъпнали основните продукти спрямо 2015 г., от което може да се откроят важни тенденции.

Цените на потребителските стоки от 2015 г. до септември 2021 г., като цяло са нараснали с почти 10%, показва хармонизираният индекс на потребителските цени, представен от Националния статистически институт (НСИ). Двойно спрямо общото поскъпване - с 20%, са се вдигнали за периода цените на стоките от групата на "Хранителни продукти и безалкохолни напитки".

И в тази група, за последните близо шест години, най-много са се повишили цените на продуктите от групата на "Животински и растителни масла и мазнини" - с 38%. Следват ги хляб и зърнени храни (поскъпване с 28%), плодове (с 26%) и зеленчуци (с 24%), хранителни продукти като цяло (с 21%). Близо до предходните стойности е поскъпването на месо и месни продукти (с 20%), и мляко, млечни продукти и яйца (с 19%). От 2015 г., според статистиката, най-малко е поскъпнала рибата и морските храни (с 8%), както и безалкохолните напитки (с 9,5%).

Другото важно "перо" от най-насъщните разходи - облеклото и обувките, според данните на НСИ, са поевтинели спрямо 2015 г., съответно с почти 8% и с близо 15%.

Разходите свързани с образование, са се повишили за близо шест години с 26%.

Средствата, необходими за жилища, електроенергия, газ и други горива, са нараснали от 2015 г. с 18%.

От друга страна, според НСИ, за последните шест години, средствата за здравеопазване са увеличени само с близо 5%, а за транспорт - с 2,4%. Но пък стойността на застраховките, свързани с транспорта, е скочила с 25%.

Стоките и услугите, класифицирани от НСИ в групата на "Съобщенията", са поевтинели като цяло с 13% от 2015 г. насам. В тази група се открояват "телефонни и телефакс апарати", чиито цени са се "стопили" наполовина за периода. Пощенските услуги обаче са поскъпнали с 5%.

Експерти: предстои поскъпване на всички стоки и услуги

Експерти: предстои поскъпване на всички стоки и услуги

Инфлацията е в рамките на 20%

Стоките и услугите, свързан с развлечения и култура, като цяло са поскъпнали с почти 5% за разглеждания период. В тази група обаче, има големи разлики в посоката на движение и размера на цените при различните стоки и услуги. Например, отчита се поевтиняване на аудиовизуална и фотографска техника (с 14%), но нейният ремонт поскъпва с над 10%. Поскъпването на услугите от областта на спорта е с над 17%. Цените на услугите от областта на културата са нараснали с едва 3%.

Ако погледнем малко настрани от насъщните храни и услуги, виждаме, че посещението на ресторанти и хотели като цяло, от 2015 г. досега е поскъпнало с 22%, а цените на бижута и часовници са скочили с 32%, според статистическите данни.