Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Societe Generale Експресбанк подписаха споразумение на стойност 100 милиона евро за финансиране на проекти с цел насърчаване на заетостта и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Това е най-голямата кредитна линия, предоставяна до момента от ЕИБ на банка в България. Със средствата ще бъдат финансирани проекти на малки и средни предприятия в секторите на индустрията и услугите, включително туризма.