"Емпорики Банк - България" ЕАД, част от френската Credit Agricole Group, организира промоционална депозитна кампания в периода от 11.10.2010 г. до 31.12.2010 г. В рамките на кампанията Банката ще предлага по-високи лихвени проценти за тримесечни и шестмесечни депозити в лева и евро,  открити от физически и юридически лица.

За депозити на физически лица приложимата лихва достига до 6.25 % в лева и 5.50 % в евро, а за депозити на юридически лица - до 5.25 % в лева и до 4.75 % в евро (за суми до BGN 100 000 или EUR 50 000). Всички промоционални лихвени проценти са обявени на интернет страницата на Банката: http://www.emporiki.bg/ и в банковите офиси, и важат за новооткрити* или за подновени депозити на физически и юридически лица в лева и евро, по които има увеличение с минимум 25 % на първоначално депозираната сума в периода на кампанията.

„Емпорики Банк -  България" ЕАД е част от Credit Agricole Group. Групата е номер едно в Европа по приходи от банкиране на дребно и водещ партньор на френската икономика.

* Новооткрити депозити са депозити на клиенти - физически и юридически лица, които  нямат сключен договор за депозит за тези средства с Банката към 11.10.2010 г.

* Фирмена информация